Заповеди на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) относно одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади

Свали прикачените файлове: