На вниманието на жителите на град Своге

Във връзка с постъпило писмо в администрацията на община Своге с Вх.№53-00-2/11.01.2024г. от ДП „НКЖИ“- СОФИЯ, ЖП СЕКЦИЯ- ВРАЦА, Ви напомняме, че пресичането на железопътната линия на произволни, нерегламентирани за тази цел места е в нарушение на Наредба 58 („Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура“) и Наредба 4 („Наредба за железопътните прелези“) и крие риск за сигурността и живота на хората.

Преминаването трябва да става през определените за това места, а именно:  пешеходните железопътни пътеки и железопътните прелези, предназначени за пътни превозни средства.

Община Своге