Обявление на актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. в раздел III „Под наем“ със следните земеделски имоти:

с. ОГОЯ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
53374.134.2 6,103 Пасище Десета
53374.133.3 19,140 Пасище Десета
53374.1.148 65,548 Пасище Десета
53374.115.28 9,641 Ливада Десета
53374.101.21 7,426 Ливада Девета
53374.150.32 13,334 Пасище Десета
53374.101.31 4,915 Пасище Девета
53374.66.85 3,911 Ливада Десета
53374.66.81 4,446 Ливада Десета
53374.66.82 2,926 Ливада Десета
53374.112.16 2,547 Пасище Десета
53374.66.29 3,371 Ливада Девета
53374.66.80 5,463 Ливада Десета
53374.112.20 4,609 Пасище Десета
53374.66.86 4,761 Ливада Десета
53374.66.28 2,685 Ливада Девета
53374.45.1 2,695 Пасище Десета
53374.66.8 2,090 Ливада Девета
53374.119.672 2,131 Ливада Десета
53374.60.7 2,589 Ливада Шеста
53374.44.6 1,607 Пасище Десета
53374.87.5 3,896 Пасище Девета
53374.77.9 1,400 Ливада Пета
53374.103.62 1,477 Ливада Девета
53374.112.18 2,114 Пасище Десета
53374.103.61 1,138 Ливада Девета
53374.150.26 0,762 Пасище Десета
53374.66.3 0,639 Ливада Девета
53374.68.2 0,514 Ливада Десета
53374.57.13 1,626 Пасище Десета
53374.66.115 0,515 Ливада Девета
53374.50.34 0,700 Пасище Десета
53374.29.30 2,681 Пасище Десета
53374.87.24 0,301 Пасище Девета
53374.68.10 0,663 Ливада Десета
53374.68.9 0,517 Ливада Десета
53374.75.47 0,741 Ливада Пета
53374.103.862 2,731 Ливада Девета
53374.87.51 1,841 Пасище Пета
53374.127.14 2,989 Пасище Десета
53374.66.77 1,508 Ливада Девета
53374.68.12 0,950 Ливада Десета
 
с. ЦЕРЕЦЕЛ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
78402.57.13 8,725 Пасище Девета
78402.57.4 2,612 Пасище Девета
78402.68.2 3,540 Ливада Девета
78402.19.3 16,466 Пасище Девета
78402.20.4 38,832 Пасище Шеста
78402.16.1 9,048 Пасище Десета
78402.16.3 1,958 Пасище Десета
 
с. ДОБРАВИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
21316.4.13 63,419 Пасище Десета
21316.4.2 85,032 Пасище Десета
21316.5.1 107,847 Пасище Десета
 
с. ЦЕРЕЦЕЛ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
78402.59.5 4,454 Ливада Девета
78402.69.9 3,918 Ливада Девета
 
с. ДРУЖЕВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
23798.17.36 21,941 Пасище Девета
 
с. МИЛАНОВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
48129.14.16 15,899 Ливада Осма
48129.51.163 15,984 Ливада Пета
 
с. ЗАНОГЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30329.14.58 27,147 Ливада Десета
 
с. ДОБЪРЧИН
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
21751.204.13 22,525 Ливада Десета

 ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.

Принтирай страницата Принтирай страницата