Съобщение във връзка със строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част на град Своге“, “Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге“ и „Основен ремонт на пътна настилка на централна градска част на град Своге“ – подетап I, на 16.02. ще започнат подготвителни работи на ул. „Соколов камък“ за изпълнение на СМР за подмяна ва водопровода.

Молим гражданите да не паркират моторни превозни средства на 16.02.2023г. на улицата.

Общинската администрация се извинява за причиненото неудобство на гражданите и моли за разбиране.