Съобщение за разкрита процедура за приемане на лица на военна служба

С  заповед № РД- 83/06.02.2024 г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 42 /четиридесет и две/ длъжности за войници във военни формирования 34420  –  Костинброд, 34630 – Божурище и 32610 – Банкя от състава на Военновъздушните сили.

Възрастовата граница за кандидатстване е до 40 години /мъже и жени/. 

За условията, изискванията и реда за кандидатсване, желаещите да се обърнат към експерта в офиса за военен отчет в общината или на телефон 0882383386.