Заповед № 298 / 26.02.2024 г. за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Ръководител на звено “Вътрешен одит”

Заповед