Заповед № 297 / 26.02.2024 г. за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Вътрешен одитор в звено“Вътрешен одит”

Заповед