Пред юбилея на града старият въжен мост отива в историята

Интервю с инж. Михайлов – заместник-кмет на общината

– Г-н Михайлов, какво наложи подмяната на въжения мост над р. Искър?

– Общината отдавна планира подмяната на моста. Основният мотив е осигуряването на безопасността при преминаване в този участък, защото той беше морално и технически остарял. През годините няколко пъти са извършвани укрепвания, но никога не са правени изследвания за състоянието на стоманените въжета и нямаше гаранции, че все още отговаря на изискванията за безопасност.

Мостът беше обект на непрекъснати ремонти и при масови прояви като футболни мачове имаше опасност за преминаващите. Всички си спомнят как при някои по-важни срещи имаше полицаи от двете му страни, които пропускаха хората на групи, за да се избегне претоварване на конструкцията. По тези причини Общината взе мерки да бъде изцяло подменен един път завинаги с ново и съвременно съоръжение.

– Можете ли да дадете повече информация за дизайна и техническите характеристики на моста? С какво ще е по-добър от стария?

– За разлика от стария мост, който беше с въжена конструкция, новият е със секционна метална конструкция, която няма да има нужда от никакви поправки и поддръжка в бъдещите 30-40 години. Дълъг е около 40 метра и тежи 12 тона.

Старите бетонови основи са в добро състояние и ще бъдат използвани отново. С подмяната на моста ще бъде подменено и трасето на ВиК, което минава под него, ще бъдат изградени нови стъпала, за да се осигури достъп до новата конструкция и ще бъде монтирано подходящо осветление.

С какви предизвикателства сте се сблъскали до момента в процеса на планиране и монтаж на моста?

– Първоначално търсихме варианти да монтираме моста откъм страната на стадиона, но това щеше да включва събаряне на подпорната стена и построяване на временен път. Друг вариант беше монтаж секция по секция с инсталиране на подпори, което изисква много прецизност и точност, а е и зависим от атмосферните условия.

Накрая окончателно се спряхме на варианта да бъде изцяло сглобен и след това да се повдигне с кран и да се монтира на вече изградените устои.

– Как е значението му за развитието на инфраструктурата на общината?

– Мостът е на много много комуникативно място – по него минават живеещите в кв. Бобковица, посетителите на спортните събития на градския стадион и туристите, които посещават „Трите бора“ и други дестинации. Той много ще допринесе за новия облик на града, особено в годината, в която Своге навършва 60 години.

– Откъде се финансира проектът и колко струва?

– Проектът за моста се финансира със средства от „Програма за развитие на селските райони“ по договор, сключен между Община Своге, МИГ „Костинброд-Своге“ и Държавен фонд „Земеделие“.

За 500 000 хил. лева по тази програма имахме възможност да изпълним два обекта. Мостът е единия от тях, като сумата за него е 270 000 хил. лв. Другият проект, които който изпълнихме с тези средства, беше инфраструктурата около блоковете в пресечката между ул. „Околовръстна“ и ул. „Васил Левски“ в източната централна част на града – площадки, асфалтиране, отвеждане на водата.

– Предстоят ли още проекти по тази програма?

– По договори, сключени между Община Своге, МИГ „Костинброд-Своге“ и Държавен фонд „Земеделие“ предстои изпълнението на още няколко обекта – туристическа пътека „Грохотен“, туристическа пътека „Трите бора“ и изграждане на игрището в с. Реброво – единственото населено място в общината, където досега не успяхме да изградим голяма спортна площадка.

Общината много внимателно и целенасочено използва средствата от Държавен фонд „Земеделие“. Те не са много, бюджетите са ограничени с референтни стойности и изпълнението им изисква внимателно планиране и строителство.

– Подмяната на моста без съмнение създава проблеми в придвижването на хората, живеещи в кв. Бобковица, какво прави Общината по въпроса?

– Хората разбраха, че е важно той да се смени и виждат, че Общината не губи време. Работи се включително и в събота и неделя, организацията е добра и демонтажът на стария и монтажът на новия мост се случва в изключително кратки срокове. Движението по моста няма да пречи на довършителните работи и ще бъде пуснато веднага след монтажа.

– Какви са бъдещите планове на Общината за по-нататъшно развитие на инфраструктурата на града в това направление?

– Подмяната на въжения мост при стадиона е част от голямата наша идея с кмета на общината Емил Иванов за разширяване на града в посока кв. Бобковица. В момента сме в довършителните етапи на един прекрасен проект за изграждане на още по-голям стоманено-бетонов мост с две платна и два тротоара в двете посоки. Планирано е той да бъде построен при „Фреш-маркет“, където сме подготвили улицата за това още по времето на изграждането на дигата за супермаркета.

Своге се развива – квартали като Джиджовица, Алилица и Дренов непрекъснато се разрастват, но по-затрудненият достъп ограничава квартали като Бобковица. Именно затова мостът е важен, защото ще стимулира развитието на града в тази посока.

Новият проект за мост при „Фреш-маркет“ включва и изграждане на дига, която ще позволи свързването на двата пътя и ще ни даде възможност да усвоим и да превърнем в нещо прекрасно този изключително важен за Своге терен. Проектът предвижда изграждане на спортна, туристическа и паркови зони, където гражданите могат да се разхождат и да спортуват, лятна сцена, места за активен и пасивен отдих.

Правителството поиска общините да представят своите проекти и ние представихме тези за моста и дигата. За строежи от такъв мащаб държавното целево финансиране е задължително, защото нашата община не може да се справи със собствени средства и се надявам в следващите две години те да се реализират. В момента сме в процес на получаване на разрешение за строеж, предстои обществена поръчка и да „натиснем“ за финансиране на проекта.

Общината не спира да работи по множество други проекти като укрепването на свлачището в кв. Старо село, първият етап от водния цикъл на града, изграждане на компостиращата инсталация, реновацията на Детска градина „Александър Вутимски“ в Своге и асфалтиране на улици в село Искрец.

Предстои проектиране на улици след укрепване на свлачището в Старо село, ново озеленяване, както и нови тротоари и асфалтиране след завършването на водния цикъл.