Заповед №573/09.04.2024 г. за образуване на секции за Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024