Покана за закриваща пресконференция по проект

EU-logo

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, финансиран по проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01, одобрен за финансиране по Процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ , Ви каним на церемонията „Откриване на обекта“ на Етап 2 , която ще се състои на 16.04.2024г. /вторник/ от 11:00ч.  на  кръстовището на улиците „Виктор Юго“ и „Република“ в град Своге. От 12:00ч. ще се проведе закриваща пресконференция в административната сградата на Община Своге етаж 1 – заседателна зала, на която ще бъде представена информацията за изпълнените дейности по проекта.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01 „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, Процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.