Съобщение и заповед във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част на град Своге“, “Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге“ и „Основен ремонт на пътна настилка на централна градска част на град Своге“ – подетап II, ще бъде нарушено захранването с питейна вода на абонатите на ВиК – район Своге  за срок от 14 календарни дни, считано от 07.05.2024г.  от 9,00ч до 17,00ч.,  по ул. Джиджовска  от ул. Страцин след кръстовище с ул. Кменярска до кръстовище с ул. Панорамен път.

Общинската администрация се извинява за причиненото неудобство на гражданите и моли за разбиране.

Заповед