60 ГОДИНИ СВОГЕ – ГРАД – Какво е било икономическото развитие на Своге?

60 ГОДИНИ СВОГЕ- ГРАД

Из непубликваната книга „Разтворени страници от историята на Своге”

КАКВО Е БИЛО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СВОГЕ?

ПОЩА

ПощаПървият тракт Своге–Искрец се осъществил на 1 ноември 1903 г., която дата се смята и за откриване на свогенската поща.

През различните години началници са били: Германов, Петко (с прякор Паръта), Асен Павлов, Владо Величков, Борис Божилов, Йото Братанов, Цветан Кръстанов, а в настояще време  Светозар Венков и Росица Николова.

При разделяне на пощите на 1 ноември 1992 г., директор на технологичен възел “Далекосъобщения” остава Цветан Кръстев, а районната пощенска станция се оглавява от Райна Михайлова, която по-късно се замества от Галина Янкулова.

ПощаАТЦ в Своге е открита на 13 септември 1981 г. с обслужване на 800 поста. Втората АТЦ е открита в ПТТ станция Бов на 17 юни 1984 г., а третата – в Искрец – на 7 май 1985 г.

ЗАНАЯТЧИЙСТВО

Занаятчийството става начин на препитание и с годините се разраства. Един от големите занаятчии в Своге добива голяма известност. Това е Коте Петров Николчев (1901–1968). Познат е като Коте Грънчарят. Роден е в с. Бусинци, Трънско, в грънчарско семейство. През 1924 г. започва този занаят заедно с тъста си в Своге като наема квартира в магерницата на църквата “Света Петка”, където прави работилница и изгражда пещ за изпичане на материала. След упорит труд и пестеливост купува място и построява къща, състояща се от приземен етаж за работилница и горен етаж с две стаи и кухня. Коте купува имот в махала Джуджовица от Т. Апостолов – с 1 декар глинеста почва за занаята си. Става баща на 3 деца – 2 дъщери и син – проф. Петър Костов. След доста години работа Коте оставя занаята си, поради отрицателното отношение на властта към частната собственост и започва работа в ДИП “Република”. Много обичан, изработил е неповторими грънчарски произведения. Синът му казва по-късно: “Баща ми не смогваше на поръчките. Работеше неуморно по 10–12 часа на ден.“

Открива се и содолимонджийница за производство на лимонада. Неин собственик е Стойчо Горчилов. Той притежава и градина-бирария “Букет” – заведение с музика, в което идват хора от близките села, но и с влака – от Курило, Кумарица и други селища от северния дял на Софийското поле.

Появяват се търговци на едро и дребно – на газ, олио, каменна сол, брашно, наливно вино и други. Едни от тях са ортаците (съдружниците) Петър Михайлов и Борис Кръстанов. Те доставят грозде с вагони от Северна България и от него правят вино в дървени каци с обем над един тон. Известни са с това, че на много хора дават стока на вересия (за изплащане по-късно). По това време в с. Своге има 32 кръчми. В някои от тях алкохолът се е плащал, но мезето е безплатно.

СкалаПървата занаятчийска задруга в Своге е създадена през 1947 г., в която влизат Р. Величков, Цветан Йончев (Цецо Бояджията), М. Гълъбов, Иван Мерджанов, Д. Белев, Н. Янкулов и Св. Белев. По-късно Свилен Белев става първият председател на учредената ТПК “9-ти септември” – Своге. На 20 юни 1951 г. 22-ма души стават учредители на Трудово-производителна занаятчийска кооперация с първи председател Свилен Г. Белев. През 1952 г. занаятчии се сдружават по браншове – 15 дърводелци, 10 шивачи, 6 обущари, 7 бръснари, общо 42 души. През 1958 г. броят им нараства на 115, а през 1964 – на 250. Организирани, занаятчиите образуват ТПК, като се започва производство на чадъри, четки, учебни сметала, дограма, табуретки и други. Налага се част от тези производства да се поеме от Промкомбинат “Скала”.

КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ

През 1958 г. директорският пост се заема от Илия Еленков. Със създаването на ДИП “Искърски пролом” от Промкомбината се отделят индустриалните цехове и преминават към новото предприятие, открито на 1 февруари 1961 г. През същата година се построява красив кооперативен дом с обширен универсален районен магазин и ресторант.

Сингер По-късно се създава ПК “Комунални услуги” с 13 дейности и 109 души работници и служители.

На общо събрание на 28 декември 1969 г. се взема решение да се обединят потребителните кооперации от Своге, с. Церово и с. Бов.

Наименованието на кооперацията става ГПК “Наркооп Социализъм”.  Районът на кооперацията включва гр. Своге и селата: Желен, Редина, Лесков дол, Свидня, Церово, Бов, Зимевица, Заселе и Заноге. На това предприятие дълги години председател на УС е Борис Стоилов, а главен счетоводител – Йордан Димитров, след което става председател на УС.

В края на 1975 г. РКС, Своге се влива в “Наркооп Социализъм”.

На 2 декември 1975 г. се  разглежда решение за концентрация на кооперативните организации, които от 1 януари 1976 г. да се обединят ГПК “Наркооп Социализъм”  с кооперациите в Реброво и Искрец и ОКС, Своге в РПК “Чавдар” – гр. Своге. През 1977 г. към нея преминава кооперация “Задружен труд” – Лакатник, а през 1982 г. и клонът на ДСО “Търговия на едро”, гр. Своге. С това се завършва концентрацията на търговските организации на дребно и едро в селищната система Своге.

РПК “Чавдар” в Своге става най-голямата кооперация в Софийски окръг, обхващайки 38 селища и има персонал над 1200 души.

През 1983 г. Кооперацията, във връзка с 60 години от основаването си, получава орден “Червено знаме на труда” .

В тези години председател е Николай Трайков, при който през 1988 г. започва разделянето й на малки кооперации.

За отбелязване е, че до 1989 г. кооперациите в България са единствените търговски дружества. През същата година начело на РПК “Чавдар” застава Божил Христов, който от 30 септември 1992 г. е заменен от Васил Анков.

През последните години РПК “Чавдар” – Своге е от малкото действащи в страната. Кооперацията е работеща и функционира макар и в по-малък капацитет, с пет търговски магазина.

Материалът подготви Людмила ПЕТРОВА

Автори Ангел Танев, Боян Балкански, Л. Петрова