60 ГОДИНИ СВОГЕ – ГРАД – каква е ролята на железницата?

60 ГОДИНИ СВОГЕ- ГРАД

Из непубликваната книга „Разтворени страници от историята на Своге”

 КАКВА Е РОЛЯТА НА ЖЛЕЗНИЦАТА?           

Своге става селището, което е днес, благодарение на строежа на железницата.

ВлакПри откриването на жп станцията в Своге през 1897 г. идват много знаменитости от столицата, генерали със съпругите си, предприемачи, търговци. С нарочното си присъствие удостоява откриването й Нейно  Величество Сръбската кралица. Започва голямо тържество и след това се разстилат богати софри с вино и печени агнета. Празникът приключва и влакът, докарал столичани за откриването на станцията, тръгва обратно. Гарата остава да се кипри сред буйната зеленина и хората от махалите започват да слизат край нея (в мочурливото Ливагье), за да продължат своя жизнен път през бъдните години.

Първите български локомотиви, които започват да пътуват по българската земя са построени в Англия. Те са тип  Р/3/3Z с максимална паропроизводителност 3510 кг/ч и скорост до 50 км/ч.

Населението от района намира работа по железниците  като: кантонери, стрелочници, преносвачи, спирачи, общи работници и други. Част от тях са от Своге (30–40 души), Искрец (30), Желен (70), Лакатник (120–130), Реброво (15–20), Зверино (около 60) и други.

Настоящата сграда на жп гарата е открита през 1970 г.от тогавашния министър на транспорта Григор Стоичков.

През м. декември 1978 г. е подписан акт 15 за отдаване на част от обект ”Електрификация на ж.п.-линията София–Мездра, изпълняван от колектива на Управление “Автоматика и монтажи” на СО “Транстрой”. (Първият влак с електрическа тяга през Своге преминава през май 1979 г.).

Материалът подготви Людмила ПЕТРОВА

Автори Ангел Танев, Боян Балкански, Л. Петрова