Информационен семинар

DSC00771На 31.01 и 01.02.2014 г. се проведе ИнформационенCIMG3237 семинар в рамките на проекта „Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге”. Информационният семинар е мероприятие от Дейност 4 на проекта: „Организиране на събития за популяризиране на иновативния модел, партньорската мрежа и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги”.

В работата му се включиха 53 участници – представители на всички заинтересовани страни: служители на общинската администрация, директори и управители на институции, предоставящи социални услуги, клубове на хора с увреждания, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, Детска педагогическа стая, обществени възпитатели.

CIMG3228Гости от партньорската организация – община Ступава, Словакия, бяха: господин Павел Слезак – кмет на община Ступава, Елена Ядудова – секретар на общината, Соня Томекова – експерт социални дейности, Вера Стефкова – председател на клуба на пенсионерите, Олга Мозова – общински съветник и председател на комисията по социални и здравни услуги за деца и младежи, Златка Пеневова – преводач.

Официалното откриване на семинара се състоя на 31 януари от 11.00 ч. в лекционната залаCIMG3234 на читалище „Градище”. Двамата кметове, на община Своге инж. Жоро Цветков и на община Ступава г-н Павел Слезак, поздравиха присъстващите с добре дошли и пожелаха успех на проекта, както и изразиха CIMG3247своето задоволство от партньорството между двете общини. Децата от танцовия състав при читалище „Градище” поздравиха гостите от Ступава с прекрасно българско хоро.

Семинарът продължи с представяне на целите,CIMG3223 резултатите и напредъка на проекта, както и нормативната рамка в областта на социалните услуги, предлагани в двете общини. Бяха направени подробни презентации на социалните услуги и организациите, които ги предоставят и в община Своге, и в община Ступава, както и представяне на иновативните социални услуги и добри практики в община Ступава.

В рамките на двата дни на гостите от Ступава беше предоставена възможност да посетят и новооткрития Център за обществена подкрепа в град Своге, да гостуват на клуб „Доверие” и да се срещнат с колектива на Дома за възрастни хора с увреждания в село Гара Лакатник.