Обява – 10.01.2012

Покана за обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на Община Своге за 2012 година

 Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме ви,че на основание чл.11,ал.6 от Закона за общинския бюджет и чл.16 от Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 18.01.2012 година от 10,00 часа в лекционната зала на Читалище “Градище” ще се проведе обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2012 година.