Важно съобщение

Съобщаваме на жителите на гр. Своге, че от 09:30 ч. до 12:30 ч. на 29.07.2014 г. /вторник/ в центъра на града ще бъде спрян токът, поради извършване профилактика на трафопост ТП“ДАП“ и ТП „Център“.