Съобщение

ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“   ГР.СВОГЕ

         Започва събирането на заявки по схемата „Младежка заетост”

Работодателите от реалния сектор, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своята заявка в Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге  до 29 септември 2014 г. (включително).

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020.  Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на младежи на възраст до 29 години включително за период от 6 месеца.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

    • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
    • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

 

За повече информация – Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге; тел.:0726/22568