Съобщение

ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“   ГР.СВОГЕ

 

          До 26 септември 2014 г. Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге приема заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на схемата „Подкрепа за заетост” е насърчаване на работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни. Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца.

 

За повече информация – Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге; тел.:0726/22568