Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за НС на 05.10.2014 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за НС на 05.10.2014 г. – изтегли