Съобщение от Дирекция “Бюро по труда”

Стартира интерфейса за on-line подаване на заявки за свободни работни места

Информираме всички работодатели, че на електронната страница на Агенция по заетостта е реализиран интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодатели.

Работодателите вече имат възможността да заявяват свободни работни места на сайта на Агенция по заетостта (АЗ). Информацията за свободните работни места ще се въвежда в общата база данни на Агенцията. Новата онлайн услуга позволява на работодателите да спестяват време, подавайки своите заявки дистанционно, без да се налага да посещават “Бюрото по труда”.

Подробна информация можете да получите в Дирекция “Бюро по труда” гр. Своге