Очаквайте футболния турнир за деца под надслов “Да спортуваме заедно!”

StatiqОбластен информационен център София град и София област, съвместно с Община Своге, организират футболен турнир за деца под надслов „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“!

Турнирът ще се проведе на 17.10.2014 г. /петък/ от 10:00 ч. на изкуствената площадка в СОУ “Иван Вазов“ гр. Своге. В случай на лошо време, турнирът ще се проведе във физкултурния салон на училището.

УЧАСТНИЦИ

Група „А“

1. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге  /Iви отбор/;

2. ОУ „Св.Иван Рилски“, с.Искрец;

3. ОУ „Хр.Ботев“, с. гара Лакатник;

4. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге  /IIIти отбор/.

Група „Б“

1. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге  /IIри отбор/;

2. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“,с. гара Бов;

3. ОУ „Д-р П.Берон“, с. Реброво;

4. ОУ „Васил Левски“, с. Церово.

ПРОГРАМА

10:00 ч. 10:15 ч.ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

10:15 ч. – 16:00 ч. НАЧАЛО НА СРЕЩИТЕ

ПЪРВИ КРЪГ

10:15 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге /Iви отбор/  – СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге /III-ти отбор/

10:40 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге  /IIри отбор/ – ОУ „Васил Левски“, с.Церово

11:00 ч. ОУ „Св.Иван Рилски“, с. Искрец – ОУ „Хр.Ботев“, с.гара Лакатник

11:25 ч. ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.гара Бов – ОУ „Д-р П.Берон“, с.Реброво

ВТОРИ КРЪГ

11:30 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге /Iви отбор/  – ОУ „Св.Иван Рилски“, с.Искрец

11:55 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге  /IIри отбор/ – ОУ „Св.св.Кирил и Методий“,с.гара Бов

12:20 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге /III-ти отбор/ – ОУ „Хр.Ботев“, с.гара Лакатник

12:45 ч. ОУ „Д-р П.Берон“, с.Реброво – ОУ „Васил Левски“, с.Церово

ТРЕТИ КРЪГ

13:15 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге /Iви отбор/  – ОУ „Хр.Ботев“, с.гара Лакатник

13:40 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге  /IIри отбор/ – ОУ „Д-р П.Берон“, с.Реброво

14:05 ч. СОУ „Иван Вазов“, гр. Своге /III-ти отбор/ – ОУ „Св.Иван Рилски“, с.Искрец

14:30 ч. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.гара Бов- ОУ „Васил Левски“, с.Церово

 

16:00 ч. – 16:30 ч. НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ТУРНИРА