Обява

Относно: Инвестиционно намерение за “Промяна предназначението на поземлен имот №097110 (ливада) в местността “Синия вир” по КВС на с. Искрец, с цел застрояването на имота с рибарник с обслужваща сграда и жилищно строителство – ВИЖТЕ ТУК