Избор на консултант за управление на проект „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър достъп по-качествена питейна вода и рехабилитация на съществуващи общински пътища“ по мярка 321 „Основни услуи на населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони

В регистъра на АОП е публикувана обществена поръчка с Решение за откриване № 1700/19.09.2013г.
Информация – изтегли
Информация – изтегли
Информация – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата