Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти присъединени на ниско напрежение

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID 707443/13.01.2016г. и Обявление ID 707445/13.01.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти присъединени на ниско напрежение“

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: