Декларации за предотвратяване на конфликт на интереси

Декларация за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14)

Трите имена на лицето Заемана длъжност Вид на декларацията по чл.12 от ЗПУКИ
Златка Георгиева Величкова  Главен специалист „ОбС“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ирена Тодорова  Любенова Специалист „ЕСГРАОН“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Илиян Янакиев  Игнатов Шофьор  Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Мария Иванова Владимирова Директор на дирекция  ПАО Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Димитър Милев Вачев Изпълнител-шофьор  Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Десислава Благоева Димитрова Старши юрисконсулт Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ангел Руменов Ангелов Шофьор на ученически автобус Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Валентин Асенов Михайлов Заместник -кмет Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Тодор Илиев Манолов Кметски наместник  с.Ябланица Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Атанаска Георгиева Маринкова Кметски наместник с. Лесковдол Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Цецко Петров Петров Тех.сътрудник-шофьор Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Нина Стоянова Копринджийска Заместник-кмет Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ася Начкова Маринкова Главен специалист „СД“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Елина Михайлова Такева Главен специалист  „ТЗП“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Николай Димитров Неделков Кметски наместник с. Оплетня Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Венцислав Младенов Атанасов Главен специалист  „ПАО“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Николина Любомирова Иванова Главен специалист  „Образование“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Георги Иванов Петков Заместник кмет Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Емил Илиев Кацаров Главен специалист  „БС“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Цветослава Георгиева Петкова Директор дирекция „ЕПП“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Радослав Петров Янакиев Главен специалист „Управление при кризи“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Снежана Илиева Траянова Специалист  „Деловодство“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Георги Богданов Найденов Специалист Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Даниела Иванова Дакова Секретар на Община Своге Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Даниела Димчева Иванова Главен специалист-счетоводител Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Наталия Веселинова  Кънчева Директор на „Център за обществена подкрепа“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Начко Начков Найденов Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Стоян Петров Стоянов Кметски наместник с.Огоя Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Виолета Иванова  Аначкова Кметски наместник с.Добърчин  Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Пламен Сергеев Григоров Пласт-Тек ЛК ЕООД-управител Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Мирослав Кремчов Иванов Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Вергиния Петрова Георгиева Кметски наместник с.Редина Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Валентин Еленков Любенов Кметски наместник с.Еленов дол Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ивелина Георгиева Маринкова Главен специалист-счетоводител Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Георги Драганов Петков Кметски наместник с.Бов Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Сабрина Димитрова Михайлова Технически сътрудник  „Център за обществена подкрепа“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Георги Георгиев Цветков Юрисконсулт „Център за обществена подкрепа“ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Димитър Димитров Любенов Специалист Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ирена Божидарова Петрова Касиер-домакин Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Младен Василев Митров Кметски наместник с.Желен Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Николина Димитрова Цветкова Кметски наместник с.Дружево Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Лилия Петрова Петрова Касиер-събирач Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Красимир Асенов Тошев Шофьор Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ренета Цветкова Заркова Специалист ГРАО Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Николай Величков Иванов Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ваня Михайлова Иванова Социален работник Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Иван Йорданов Зашев Юрисконсулт Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Иван Йорданов Зашев Юрисконсулт Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Анита Красимирова Стоянова Главен специалист – счетоводител Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Симеон Костадинов Янакиев Специалист “ГСС” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Симона Емилова Василева Педагог Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Симона Владимирова Симеонова Главен специалист Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Бойка Владимирова Спасова Главен специалист Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Людмила Георгиева Димитрова Психолог Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Калин Савов Димитров Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Диана Антимова Цветкова Работник-кухня Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Росица Богомилова Димитрова Работник-кухня Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Цветанка Първанова Колева Мед. сестра Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Даниела Георгиева Тошева Специалист ЕСГРАОН Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Георги Маринов Иванов Ръководител звено “Горско и селско стопанство” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Илия Богданов Директор дирекция “МДТ” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Николай Христов гл. Специалист “ТЗП” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Николай Христов гл. Специалист “ТЗП” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Нина Иванова Петрова гл. Специалист “ТЗП” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Росица Русимова Атанасова Вътрешен одитор Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Стефка Драганова Драганова Готвач Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Валя Иванова Петрова Социален работник Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Лена Иванова Илиева гл. Специалист отдел “УРТ” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Димитър Богомилов Петков Старши спец. ГГС Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Лили Арангелова Инспектор – търговска дейност. Местни данъци и такси Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Анелия Стоянова Величкова Директор дирекция “ФСД” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Мануела Георгиева Димитрова Кметски наместник Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Миладин Свиленов Савов Главен специалист “Незаконно строителство” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Владимир Валентинов Вутов Юристконсулт Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Ивет Светлинова Гелева Специалист-култура и туризъм Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Радостина Павлова Болгурева Юристконсулт-човешки ресурси Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Радостина Павлова Болгурева Юристконсулт-човешки ресурси Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Илия Трайков Богранов Директор дирекция МДТ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Йорданка Симеонова Петрова Мед. сестра Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Димитрина Найденова Работник-кухня Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Елеонора Соколова Благоева-Митрова Младши експерт – бюджет Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Мадлена Николаева Цветкова Младши експерт – човешки ресурси Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Паулина Захариева Георгиева Специалист деловодство Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Нина Димитрова Велкова Педагог в “Център за обществена подкрепа” Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14
Цветка Атанасова Панайотова Специалист – УРТ Д-я по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14

Декларация за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5)

Трите имена на лицето Заемана длъжност Вид на декларацията по чл.12 от ЗПУКИ
Ангел Венциславов Ангелов Специалист ГСС Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ангел Димитров Ангелов Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Анита Красимирова Стоянова Главен специалист – счетоводител  Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Антоанета Петрова Михайлова Касиер-събирач Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ася Начкова Маринкова Главен специалист “социални дейности”  Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Атанаска Георгиева Маринкова Кметски Наместник с. Лесковдол Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Биляна Людмилова Грозданова Главен специалист-счетоводител Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Бистра Димитрова Данова Специалист Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Бойка Владимирова Спасова Главен специалист ГСС Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Цецка Тошева Терзийска Главен специалист “Благоустройство и строителство” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Цветан Димитров Ангелов Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Цветослава Георгиева Петкова Директор дирекция “Европейски програми и проекти” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Цветослава Георгиева Петкова Специалист “Канцелария на кмета” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Даниела Иванова Данова Секретар на община Своге Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Даниела Димчева Иванова Главен специалист “касиер” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Даниела Георгиева Тошева Специалист ЕСГРАОН кметство Томпсън Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Десислава Радкова Вутова Главен специалист “ОП” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Десислава Благоева Димитрова Старши юристконсулт Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Десислава Благоева Димитрова Старши юристконсулт Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Десислава Симеонова Николова Специалис ЕСГРАОН Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Димитрина Гълъбова Борисова Изпълнител – домакин Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Димитър Любенов Димитров Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Димитър Богомилов Старши специалист “БСС” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Елена Владимирова Митрова Старши експерт “бюджет” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Елина Михайлова Такева Инспектор търговска дейност Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Елза Асенова Георгиева Директор дирекция ГРАО Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Емил Илиев Кацаров Главен специалист “БС” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Емил Евлогиев Василев Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Галина Михайлова Тодорова Главен специалист “УРТ” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Галя Славчева Илиева Главен специалист “Незаконно строителство” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Георги Адамов Георгиев Главен специалист в дирекция “УРТ” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Георги Богданов Найденов Специалист горско и селско стопанство Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Георги Драганов Петков Кметски наместник с. Бов Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Георги Иванов Петков Заместник Кмет  Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Христина Тодорова Първановска Директор дирекция УРТ Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Илия Трайков Богданов Началник отдел МДТ Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ирена Тодорова Любенова Специалист ЕСГРАОН в кметство с. Владо Тричков Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ирена Божидарова Петрова Касиер – домакин Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Иван Йорданов Зашев Юристконсулт Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Иван Йорданов Зашев Юристконсулт Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ивелина Георгиева Маринкова Специалист ЕСГРАОН Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Калинка Христова Ангелова Старши специалист ЕСГРАОН Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Красимира Костадинова Ангелова Старши специалист ЕСГРАОН – с. Церово Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Лена Иванова Илиева Главен специалист Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Лили Иванова Арангелова Инспектор търговска дейност Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Лили Петрова Петрова Инспектор Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Калин Савов Димитров Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Любомир Йорданов Миленков Главен архитект Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Людмила Георгиева Димитрова Директор/психолог в ЦОП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Людмила Колева Величкова Главен специалист бюджет Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Маргарита Стоилова Цветанова Старши специалист ЕСГРАОН – с. Искрец Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Мариана Петрова Алексова Специалист Архив Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Мария Иванова Владимирова Директор на дирекция ПАО Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Маруся Велинова Цветкова Главен специалист – счетоводител Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Михаил Митков Илиев Специалист ЕПП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Младен Василев Митров Шофьор на автобус Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Младен Василев Митров Кметски наместник с. Желен Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Начко Начков Найденов Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Надя Иванова Тошева Старши специалист Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Николай Илиев Христов Главен експерт архитектура Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Николай Величков Иванов Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Николай Димитров Недялков Кметски наместник – с. Оплетня Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Николина Димитрова Цветкова Кметски наместник – с. Дружево Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Николина Любомирова Иванова Младши експерт образование Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Нина Стоянова Копринджийска Заместник кмет Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Нина Стоянова Копринджийска Директор ЕПП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Нина Стоянова Копринджийска Младши експерт ЕПП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Нина Иванова Петрова Младши експерт “Екология” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ореола Миланова Ангелова Касиер – събирач Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Петя Светозарова Панчева Главен специалист ЧР Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Радослава Петкова Цветкова Старши специалист ЕСГРАОН – с. Гара Лакатник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Радослав Петров Янакиев Гл. Специалист “УК” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ралица Асенова Кръстанова Младши експерт ОП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ренета Цветкова Заркова Специалист ГРАО Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Росен Цветков Сотиров Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Росица Русимова Атанасова Вътрешен одитор Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Румяна Александрова Тодорова Главен специалист Деловодство Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Сабрина Димитрова Михайлова Технически сътрудник – ЦОП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Симона Владимирова Симеонова Главен специалист Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Симона Емилова Василева Педагог – ЦОП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Снежана Илиева Траянова Специалист деловодство Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Стоян Петров Стоянов Кметски наместник с. Огоя Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Светлана Людмилова Христова-Корназова Главен специалист дирекция “УРТ” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Таня Любенова Димитрова Старши специалист Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Татяна Иванчева Божкова Главен специалист “Бюджет” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Татяна Цветкова Иванова Старши специалист ЕСГРАОН Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Тодор Пешев Манолов Кметски наместник с. Ябланица Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Тянка Иванова Александрова Главен специалист “ТЗП” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Трендафила Благоева Боянова Главен специалист “УРТ” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Юлия Алексиева Ганчева Данъчен инспектор Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Юлиана Александрова Христова Технически сътрудник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Валя Иванова Петрова Социален работник – ЦОП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ваня Цветкова Божилова-Георгиева Главен специалист “УРТ” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ваня Михайлова Иванова Социален работник – ЦОП Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Венцислав Младенов Атанасов Главен специалист Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Вергиния Петрова Гергова Кметски наместник с. Редина Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Виолета Иванова Аначкова Кметски наместник с. Добърчин Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Владислава Георгиева Илиева Главен специалист счетоводител Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Заряна Димитрова Николова Директор ЗЖХПР с. Дружево Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Златка Георгиева Величкова Главен специалист Община Своге Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Валентин Еленков Ангелов Кметски наместник с. Еленов Дол Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Мирослав Кремчов Иванов Оперативен дежурен Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Пламен Сергеев Григоров Кметски наместник с. Губислав Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Валентин Асенов Михайлов Заместник кмет Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Миладин Свиленов Савов Главен специалист “незаконно строителство” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Мануела Георгиева Димитрова Кметски наместник на с. Батулия и с. Буковец Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Анелия Стоянова Величкова Директор на дирекция “ФСД” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Юлия Ненкова Гогова Директор на ДВПР Лакатник Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Георги Маринов Иванов Ръководител звено “ГГС” Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Ивет Светлинова Гелева Специалист-култура и туризъм Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Радостина Павлова Болгурева Юристконсулт-човешки ресурси Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Илия Трайков Богданов Директор дирекция МДТ Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Йорданка Симеонова Петрова Мед. сестра Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Димитрина Найденова Работник-кухня Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Елеонора Соколова Благоева-Митрова Младши експерт – бюджет Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Мадлена Николаева Цветкова Младши специалист – човешки ресурси Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Паулина Захариева Георгиева Специалист деловодство Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Нина Димитрова Велкова Педагог Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5
Цветка Атанасова Панайотова Специалист – УРТ Д-я по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5