Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране и бетониране улици на територията на община Своге през 2016 г. по обособени позиции

В РЕГИСТЪРА НА АОП Е ПУБЛИКУВАНО РЕШЕНИЕ ID724668/31.03.2016г. и ОБЯВЛЕНИЕ ID724673/31.03.2016г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Рехабилитация, реконструкция, асфалтиране и бетониране улици на територията на община Своге през 2016 г. по  обособени позиции
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: