Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с. Дружево

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID 724628/31.03.2016г. на Кмета на Община Своге за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с. Дружево.
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

  • pdf Решение
    Date added: април 21, 2016 21/04/2016 2:25:20 PM File size: 481 KB Downloads: 409
  • pdf Становище
    Date added: април 6, 2016 06/04/2016 11:31:27 AM File size: 80 KB Downloads: 409
  • pdf Решение
    Date added: март 31, 2016 31/03/2016 4:59:41 PM File size: 698 KB Downloads: 454