Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Своге по обособени позиции

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID 724717/31.03.2016г. и Обявление ID 724723/31.03.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се на бул. „Искър” № 27 вх. А и Б” ,  Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. 61А по ПУП на гр. Своге бл. № 12, 13, 14” и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Дренов бул. Дунав бл. № 12, 14, 14А”
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: април 19, 2017 19/04/2017 3:53:57 PM File size: 1 MB Downloads: 377
 • pdf Договор 341
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 12:59:54 PM File size: 0 B Downloads: 235
 • pdf Договор 340
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 12:59:53 PM File size: 0 B Downloads: 213
 • pdf Договори
  Date added: септември 9, 2016 09/09/2016 4:57:44 PM File size: 22 MB Downloads: 607
 • pdf Информация
  Date added: септември 9, 2016 09/09/2016 4:57:45 PM File size: 1 MB Downloads: 744
 • pdf Информация
  Date added: септември 7, 2016 07/09/2016 3:34:39 PM File size: 80 KB Downloads: 383
 • pdf Решение
  Date added: юли 8, 2016 08/07/2016 4:42:00 PM File size: 0 B Downloads: 270
 • pdf Протокол
  Date added: юли 8, 2016 08/07/2016 4:42:07 PM File size: 6 MB Downloads: 742
 • pdf Съобщение
  Date added: юни 30, 2016 30/06/2016 6:34:38 PM File size: 126 KB Downloads: 456
 • pdf Протокол
  Date added: май 25, 2016 25/05/2016 5:04:12 PM File size: 171 KB Downloads: 574
 • pdf Решение
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:28 PM File size: 444 KB Downloads: 527
 • pdf ОП 3
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:17 PM File size: 0 B Downloads: 262
 • pdf ОП 2
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:16 PM File size: 0 B Downloads: 248
 • pdf ОП 1
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:15 PM File size: 0 B Downloads: 247
 • pdf Разяснение
  Date added: април 25, 2016 25/04/2016 2:27:23 PM File size: 76 KB Downloads: 505
 • pdf Съобщение
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:05 PM File size: 0 B Downloads: 292
 • doc Образци
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:04 PM File size: 107 KB Downloads: 577
 • pdf Документация
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:12 PM File size: 15 MB Downloads: 635
 • pdf Обявление
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:03 PM File size: 2 MB Downloads: 543
 • pdf Решение
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:05 PM File size: 573 KB Downloads: 455