Рехабилитация и бетониране на пътища от общинска и местна пътна мрежа и отводняване общински път в община Своге през 2016г. по обoсобени позиции

В регистъра на АОП е публикувано Обявление ID 727304/11.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Рехабилитация и бетониране  на пътища от общинска и местна пътна мрежа и отводняване общински път  в  община Своге през 2016г. по обoсобени позиции”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: