Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции

В регистъра на АОП е изпратено Решение ID 730149/14.04.2016г. и Обявление  ID 730160/14.04.2016г. и публикувани в регистъра на 15.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: май 3, 2022 03/05/2022 12:05:27 PM File size: 299 KB Downloads: 67
 • pdf Информация
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 12:06:19 PM File size: 752 KB Downloads: 605
 • pdf Договор 383
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 12:05:32 PM File size: 3 MB Downloads: 595
 • pdf Договор 382
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 12:05:31 PM File size: 3 MB Downloads: 588
 • pdf Информация
  Date added: октомври 21, 2016 21/10/2016 9:24:50 AM File size: 77 KB Downloads: 430
 • pdf Решение
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:55:43 PM File size: 0 B Downloads: 190
 • pdf Протокол 4
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:55:42 PM File size: 0 B Downloads: 191
 • pdf Протокол 3
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:55:42 PM File size: 0 B Downloads: 253
 • pdf Протокол 2
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:55:41 PM File size: 0 B Downloads: 236
 • pdf Съобщение
  Date added: август 10, 2016 10/08/2016 3:48:56 PM File size: 201 KB Downloads: 428
 • pdf Протокол 1
  Date added: юни 28, 2016 28/06/2016 4:23:21 PM File size: 2 MB Downloads: 568
 • pdf Документация
  Date added: април 27, 2016 27/04/2016 5:15:04 PM File size: 11 MB Downloads: 680
 • pdf Решение
  Date added: април 27, 2016 27/04/2016 5:14:56 PM File size: 985 KB Downloads: 607
 • pdf Съобщение
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 11:19:06 AM File size: 58 KB Downloads: 440
 • doc Образци
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:28:42 AM File size: 78 KB Downloads: 437
 • pdf Документация
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:28:41 AM File size: 10 MB Downloads: 570
 • pdf Обявление
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:28:41 AM File size: 3 MB Downloads: 532
 • pdf Решение
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 11:19:05 AM File size: 498 KB Downloads: 475