- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Предоставяне на пакет от консултантски услуги по проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на „Социална инфраструктура на територията на община Своге

В Регистъра на АОП е изпратено Решение ID730274/14.04.2016г. и обявление ID730278/14.04.2016г. и публикувани в регистъра на 15.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на пакет от консултантски услуги по проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на „Социална инфраструктура на територията на община Своге”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юни 7, 2022 07/06/2022 1:49:47 PM File size: 135 KB Downloads: 41
 • Информация [2]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 10:14:07 AM File size: 506 KB Downloads: 445
 • Договор [3]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 10:14:08 AM File size: 3 MB Downloads: 533
 • Информация [4]
  Date added: август 22, 2016 22/08/2016 4:49:45 PM File size: 20 KB Downloads: 377
 • Решение [5]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 11:04:40 AM File size: 236 KB Downloads: 388
 • Протоколи [6]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 11:04:40 AM File size: 3 MB Downloads: 472
 • Съобщение [7]
  Date added: юли 26, 2016 26/07/2016 4:18:15 PM File size: 78 KB Downloads: 351
 • Протокол 1 [8]
  Date added: юни 16, 2016 16/06/2016 4:39:14 PM File size: 1 MB Downloads: 435
 • Съобщение [9]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:38:53 AM File size: 233 KB Downloads: 441
 • Образци [10]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 4:28:26 PM File size: 628 KB Downloads: 395
 • Документация [11]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 4:28:18 PM File size: 670 KB Downloads: 557
 • Обявление [12]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:38:52 AM File size: 6 MB Downloads: 450
 • Решение [13]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:38:53 AM File size: 1 MB Downloads: 478