Ремонт подпорни стени, метални огради и тротоари на територията на Община Своге по обособени позиции

Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Ремонт метални огради и подпорни стени на бул.”Искър”- от подлез под ж.п. линия до въжен мост кв.Бранчовица, гр.Своге
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Ремонт подпорна стена на ул.”Дунав” пред блок 3,блок 4 и блок 5, кв.Дренов, гр.Своге
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Ремонт метални огради и подпорни стени на улица”Дунав”- от ул.“Вихрен“, кв.Дренов до улица”Средна гора” гр.Своге
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Ремонт метални огради и подпорни стени на ул.”Дунав”- от въжен мост кв.Бранчовица до ул.”Средна гора”, гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: