- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Ремонт подпорни стени от ул.“Вихрен“ до р.Лесковска, гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: