Основен ремонт и реконструкция на целодневни детски градини и ОДЗ в Община Своге по пет обoсобени позиции

Основен ремонт и реконструкция на целодневни детски градини и ОДЗ в Община Своге по пет обoсобени позиции
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Основен ремонт котелно ОДЗ “Ал.Вутимски”, гр.Своге
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Владо Тричков
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Искрец
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Лакатник
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Реконструкция вътрешна ВиК мрежа и санитарни възли ЦДГ “Калина Малина”, гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: