Гори

30.11.2020 г.

Годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2021г. – изтегли

10.01.2020 г.

Годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2020г. – изтегли

04.07.2017 г.

Допълнение към годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2017г. – изтегли

27.12.2016 г.

Годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2017г. – изтегли

29.03.2016 г.

Заповед 404/29.03.2016г – изтегли

14.03.2016 г.

Заповед 326/14.03.2016г – изтегли

02.03.2016 г.

Годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2016г. – изтегли

18.02.2016 г.

Заповед 229 – изтегли

14.10.2015 г.

Заповед 1541 – изтегли

Заповед 1542 – изтегли

07.10.2015 г.

Заповед 1492 – изтегли

Заповед 1493 – изтегли

25.09.2015 г.

Обяви за продажба на стояща дървесина на корен – изтегли

Обяви за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за “Сеч, извоз и рампиране на дървесина до временен склад” – изтегли

 

Годишен план за ползване на дървесина от горите собственост на Община Своге за 2015г. – изтегли

——————————————————————————————————————————-

28.08.2014 г.

“Спри горските пожари” брошура – изтегли

——————————————————————————————————————————-

10.07.2014 г.

Обява за продажба на стояща дървесина на корен – изтегли

Документация за провеждане на търг – изтегли

Бланка – договор   –   изтегли

Заповед  №1212/08.07.2014 г. за откриване на процедура – публичен търг – изтегли

Заповед №1293/23.07.2014 г. за сключване на договор с фирмата, спечелила търга – изтегли

——————————————————————————————————————————-

04.03.2014 г.

Годишен план за ползване на дървесина от горите собственост на Община Своге за 2014г. – изтегли

——————————————————————————————————————————

10.09.2013 г.

Заповед – изтегли

Заповед – изтегли

——————————————————————————————————————————

Годишен план за ползване на дървесина от горите собственост на Община Своге за 2013г. – изтегли

Архив