- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Реконструкция на улици в град Своге през 2016 г. по обособени позиции

В регистъра на АОП е публикувано решение ID741890/25.07.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание и обявление ID741891/25.07.2016г.

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Допълнителни разяснения от 08.08.2016г. – изтегли [1]

Свали прикачените файлове:

 • Инфрмация [2]
  Date added: януари 5, 2017 05/01/2017 12:21:49 PM File size: 786 KB Downloads: 271
 • Инфрмация [3]
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 4:40:34 PM File size: 974 KB Downloads: 560
 • Инфрмация [4]
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 4:16:00 PM File size: 3 MB Downloads: 295
 • Договори [5]
  Date added: ноември 22, 2016 22/11/2016 5:06:58 PM File size: 6 MB Downloads: 368
 • Решения [6]
  Date added: октомври 6, 2016 06/10/2016 2:17:32 PM File size: 371 KB Downloads: 358
 • Протоколи [7]
  Date added: октомври 6, 2016 06/10/2016 2:17:32 PM File size: 4 MB Downloads: 746
 • Съобщение [8]
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 4:43:17 PM File size: 62 KB Downloads: 283
 • Протокол [9]
  Date added: септември 13, 2016 13/09/2016 4:59:42 PM File size: 0 B Downloads: 330
 • Образци [10]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:36:15 PM File size: 0 B Downloads: 193
 • Количествено-стойностни сметки [11]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:36:13 PM File size: 23 KB Downloads: 303
 • Документация [12]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:36:13 PM File size: 24 MB Downloads: 423
 • Обявление [13]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:36:14 PM File size: 3 MB Downloads: 358
 • Решение [14]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:36:14 PM File size: 1 MB Downloads: 320