Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции

В Приложението на Официален вестник на Европейския съюз е публикувано обявление No.216/S 156-282566. В регистъра на АОП е публикувано решение ID744447 и обявление ID744455, изпратени на 11.08.2016г., публикувани на 15.08.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции”

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: май 23, 2018 23/05/2018 12:01:45 PM File size: 318 KB Downloads: 321
 • pdf Информация
  Date added: май 21, 2018 21/05/2018 6:03:06 PM File size: 727 KB Downloads: 369
 • pdf Договор 533
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:43 PM File size: 0 B Downloads: 290
 • pdf Договор 528
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:42 PM File size: 0 B Downloads: 527
 • pdf Договор 525
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:42 PM File size: 0 B Downloads: 317
 • pdf Решение
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:52:27 PM File size: 565 KB Downloads: 530
 • pdf Доклад
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:52:26 PM File size: 3 MB Downloads: 546
 • pdf Протоколи
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:52:26 PM File size: 5 MB Downloads: 618
 • pdf Съобщение
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 4:36:56 PM File size: 50 KB Downloads: 387
 • pdf Протокол 1
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 3:53:30 PM File size: 757 KB Downloads: 452
 • rar Образци
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:10:15 AM File size: 618 KB Downloads: 506
 • pdf Документация
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:35 AM File size: 5 MB Downloads: 651
 • pdf Обявление
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:10:15 AM File size: 4 MB Downloads: 507
 • pdf Решение
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:10:16 AM File size: 1 MB Downloads: 473