Изграждане на спортни площадки – малки футболни игрища за физическа култура и спорт на територията на Община Своге

Изграждане на спортни площадки – малки футболни игрища за физическа култура и спорт на територията на Община Своге по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ и модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: ОП №1: Изграждане на спортна площадка – малкo футболно игрище за физическа култура и спорт с.Церово

Обособена позиция 2: ОП №2: Изграждане на спортна площадка – малкo футболно игрище за физическа култура и спорт с.Гара Лакатник

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: