Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за изготвяне Анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020, приложим към проект за реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на част от населените места в община Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: април 29, 2022 29/04/2022 8:40:14 PM File size: 619 KB Downloads: 59
 • pdf Договор 394
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 1:39:48 PM File size: 4 MB Downloads: 624
 • pdf Протокол
  Date added: септември 17, 2016 17/09/2016 2:03:53 PM File size: 1 MB Downloads: 506
 • pdf Информация
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:56:30 PM File size: 0 B Downloads: 192
 • doc Образци
  Date added: август 24, 2016 24/08/2016 5:26:40 PM File size: 44 KB Downloads: 433
 • pdf Документация
  Date added: август 24, 2016 24/08/2016 5:26:38 PM File size: 0 B Downloads: 299
 • pdf Обява
  Date added: август 24, 2016 24/08/2016 5:26:39 PM File size: 778 KB Downloads: 528