АЛЕКСИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

/1922-1994/

Общественик, чийто най-голям принос за с.Габровница е даването на идеята да се направи сграда за кметство и за читалище. Идеята е реализирана, тази сграда се построява и се открива през 1974 г. и се използва и до днес.