ВИДЕН ИЛИЕВ БОЖИЛОВ

/16.06.1925/

Роден е в Своге. Основното си образование завършва в родното село, а средното – вечерно във Втора софийска гимназия. През 1971 г. се дипломира с висше образование от АОНСУ,специалност икономика на промишлеността.

От 14-годишен започва да раоти като чирак в бакалница. Като навършва пълнолетие, става лаборант в аптеката- Своге. След отбиване на военната служба е назначен като писар в общината в Своге. От 1949 г. Работи в ДИП”Република” като магазинер, отчетник,нормировчик, касиер. От 1951 г. Е на щат в Общинския комитет на ДСНМ,като инструктор, след това- завеждащ отдел и заместник секретар. През 1954 г. Е избран за първи секретар на Общинския комитет на ДСНМ-Своге. Кариерата му продължава в ЦК на ДСНМ. Междувременно учи професия и започва работа като елтехник- 3 разряд в ЖПЗ”Георги Димитров”. Бързо се издига в началник на транспортния участък. След две години преминава на работа в местната организация на профсъюзите в Своге, а след това става зам.секретар на ОК на БКП. Преминава през длъжността председател и се връща на зам.секретар. Следва работа в отдел рационализации на ДИП”Република”. На тази длъжност той критикува директора за негови действия и е уволнен. След дипломирането си като висшист, подава молба за работа и е назначен като главен специалист в УПДКА,след това става началник на отдел “Планиране”. Впоследствие е избран за секретар на ОК на Отечествения фронт- Своге, по-късно става председател на профсъюзната организация на АПК”Искър”, където се пенсионира.

Докато изпълнява служебните си задължения в различните институции, участва активно в различни обществено-полезни инициативи. Помага на различни хора, които се обръщат към него за съвет и съдействие,например за назначаване на работа.

Жители на кв.Косматица му предлагат да се заеме с прокарването на път от кв.Джиджовица до Косматица. Той създава необходимата организация, и със съдействието на председателя на ОбСН М.Станчев и директора на Горско стопанство инж.Асен Цонев- само за 2-3 дни пътят е готов.

Участва в културни дейности. Още от малък свири на дудук,окарина, устна хармоника и акордеон. Около 1942-43 година известните в града китаристи и певци братя Янкулови го включват в тяхната трупа. Те свирят в село Своге, а по-късно и в селата изнасят програми срещу заплащане. Започва да се попълва хор “Христо Смирненски” и той става корепетитор на хора. Изпълнява тази роля в продължение на 7-8 години. С него печелят различни награди. Докато работи в ДИП”Република”, създава младежка певческа и танцова трупа. Определен е и за водещ акордеонист на агитктата по време на войнишката му служба. Тогава изнася и концерт в с.Петърч.Като председател на МСПС създава мъжки камерен хор с диригент Живка Димитрова. Класирани са на първо място в преглед на профсъюзните хорове. По-късно е избран и за председател на читалището в Своге. Той е един от радетелите за написването на история на община Своге.