ГЕНА ПЕТРОВА ГОЦОВА / ГЕЦИНА

Църковен настоятел, събрала над 6000 лева  дарения от населението за построяване на новата черква  “Рождество Богородично”.