ГЕОРГИ ВУТОВ ХАДЖИЙСКИ

/ началото на 20 в./

Подарил къщата си в центъра на махала Гувна на с.Осиково/Миланово/ за нуждите на кметството и училището.В едната стая учели учениците, а в другата кметът вършел служебните си дела.