ДИМИТЪР ВУТОВ ПЕНЧЕВ

/неизв.-1930/

Димитър Вутов е роден в с.Лакатник в местността Петлюк. Като младеж отишъл в Америка на печалба. Заболява сериозно от язва и се връща в България. Лекарите му казали, че трябва да си направи операция, но е рисковано, защото е слаботелесен. Тогава той повиква няколко лакащани и им казва:

Ще си правя операция искам да направя завещание , имам 200 000 лева, ще ги дам за обществени цели.Така името ми ще се помни. Давам 100 000 лева за направа на читалище, 50 000 лева за погребение с музика и направа на хубав паметник на гроба ми, по 5 000 лева на мои роднини , а с останалите суми да се водоснабди училището, да се направи каменна чешма с надпис, че е от мен и да се почне строеж на прогимназия над читалищетоПочива при операция. Строежът на читалището започва през 1932 година. Особено дейно участие в строежа взима учителят Димитър Кръстев Георгиев.
Чешмата е построена, но днес не съществува.
Има хубав паметник от черно габро, но е занемарен.