ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОРОМАНСКИ

/началото на 20 в./

Работил като секретар-бирник в кметството на с.Осиково/Миланово/. През 1908 г. Отдава стая от къщата си за училище. Децата от махала Гувна от същата година посещават учебни занятия в тази къща.