НИКОЛА ИВАНОВ МАНЧОВ /ГЛУХЧОВ/

/началото до средата на 20 в../

Дарил личен имот за строителството на сградата на кметството и читалищния салон през 1935 г.в с.Миланово.