РАЙНА БОЖИЛОВА ПАНЧЕВА

/03.06.1938 /

Родена е в Своге. Началното си образование получава в родното село, в училището в махала Клена, основното и средното- в Своге. Завършила е ВИТ София със специалности- счетоводител, икономист.
Работи в Държавна спестовна каса, Българска народна банка и в Български държавни железници.
От дете се увлича от обществената работа. Активно участва в пионерската и комсомолската организации. Пее във вокална група на махала Клена с ръководител Иван Масларов, в хор “Христо Смирненски” и в група за стари градски песни към НЧ”Градище 1907”. За организаторската си работа получава и награди.
От 1970 до 1990 г. е партиен секретар на кварталната организация на първи квартал. Съветник е на 25-ти избирателен район- два мандата; началник щаб на Доброволния отряд в жп-гарата, зам. командир на ДОТ към Общинския народен съвет, домоуправител и др.
Като съветник нейна заслуга е прокарването на водопровод 5-6 км в махала Клена. По този повод е идвал тогава екип на БНТ и е правил интервю с нея. В момента е председател на дружество “Диабет”, като тя е негов създател преди 13 години.
Награждавана е с Юбилеен медал с Указ на Държавния съвет от 1978 г. “100 години от Освобождението на България от Османско иго”, наградена е и с грамота и парична награда като началник щаб на Доброволните отряди, както и парична награда като домоуправител. Получила е и награда -екскурзия- от Българските профсъюзи.