СТОЕ ГЕЛКОВ ПЕЮВ

/1843- 1914/

Дядо Стое е роден в село Раниславци. През 1872 г.,на 29 години напуска родното си село, за да избяга от турците.Тръгва по пътя. Стига до Бучин проход, минава през Искрец и поема към Своге.Преди да стигне спира на мястото, където сега е мах.Стоевци. Местността му харесва и решава да се засели тук. Той взел със себе си и своите две неомъжени лели. В това място построява къщата си. Тук не е имало турци. Идвали само, когато събирали данъци. Започнал да обработва земята. Отглеждал животни. Един ден обаче турците все пак дошли. Стое решил да се скрие в гората, като оставя двете си лели сами. Неканените гости нападнали жените, които започнали да пищят. Стое Гелков чул и се върнал, за да помогне. Качил се на покрива, хванал се за веригата на огнището и се спуснал през него в стаята. Турците вече били убили едната жена. Стое се нахвърля върху тях и убива единия. Другият избягва. След тази случка българинът е изправен пред съд за убийство. Свидетел бил другаря на убития. В страха си турчина започнал да вика: ”Не беше този човек, този човек не е бил там. Дойде самият дявол- страшен, черен, грозен, целият беше с изцапани черни дрехи, излезе от огнището и го уби.” Така делото приключило и не осъдили Стое Гелков. Той се оженва за Петкана Паунова от Своге и имат шест деца.

Стое Гелков Пеюв е помощник кмет на община Своге 1890 г./ДВ 248/ 13.09.1890 г. Работи като търговец през 1909 г., като търгува с жив добитък, животинска продукция, дървен материал, бакалски стоки.

Едно от най-важните дела в живота му е поставянето на оброк на Архангелов ден пред старото училище в местността Старо село на с.Свидня. Оброкът е преместен в Стоевци в последното десетилетие. Той дава името си на махалата- Стоевци.