ЙОРДАН ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ

/24.06.1924/

Български писател, известен с историческите си романи, с теорията си за прабългарския календар и с мемоарите си за концлагера Куциян.
Роден е в гр. Кула. Завършва гимназия в София и право в СУ”Климент Охридски” (1949). Участва като запасен офицер в последната фаза на Втората световна война, в сраженията на територията на Унгария (1944-45), за което е награден с орден за храброст II степен. След 9 септември 1944 година не се ползва с одобрението на режима поради отчетливо изразените си патриотични възгледи и симпатията към монархията. Вкаран е в лагера „Куциян“ (1947-49), който описва в едноименната си книга. Работи като администратор в детското списание „Славейче“ (1957-86)
През 1963г. постъпва на работа като завеждащ отдел в ДПП”Скала”- Своге. Свързан с града от Дефилето,той го приобщава с националната ни история в творбите си.
Бил е член на Съюза на българските писатели.
В романа си „Стъпала към небето” помества откъса – Княз Борис в Своге.

Библиография

Боеве. Разкази. 1946.; изд. 1981.3 изд. 1990;Надбягване с пътищата. Из бележника на един снабдител. 1956.,2 изд. 1986.;Напред знамената. Лято 840. Роман. 1963.;Цар Симеон. Исторически очерк. 1965.;Бунт на владетеля. Бято 863. Исторически роман. 1967.;Родихме се змейове. Разкази. 1969.;2 изд. Велико Търново: Слово, 2002, 415 с.;Сигнали за атака. Разкази. 1969.;Стъпала към небе. Роман. 1969, 637 с.;2 изд. Варна: Георги Бакалов, 1979, 462 с.;3 изд. 1990.;Сватба. Разкази. 1970.;Тошко и Божко. Разказ за деца. 1973.;На педал. Разкази. София: Български писател, 1978, 178 с.;Исперих. Опит на тема Владетелят и свободата. София: Военно издателство, 1979, 117 с.;2 изд. 1991.;Отстъпление няма. Добър ден, капитане. Повести. София: Отечество, 1981, 149 с.;Старо злато. Разкази. 1983.;Цар Симеон. Хроника. Пловдив: Христо Г. Данов, 1984, 132 с.;Календар и слово. Есета. София: Български писател, 1986, 200 с;Надбягване. Роман. 1986.;Наклонената пиза в Кула. Разкази. София: Профиздат, 1988, 207 с.;Куциян. Мемоари. 1990.;Мими Мимоза. Повест. 1991.;Две изречения на Исус Христос. София: Тангра ТаНакРа, 1998, 87 с.;
Календар и хронология. София: Тангра ТаНакРа, 1999, 229 с.;От нулата нагоре. София: Карина М, 1999, 156 с.;Дневниците на писателя дисидент. Велико Търново: Национален институт Нова българска литература & Издателство Слово, 2004, 391 с. Древният български календар. София: Тангра ТаНакРа, 2008, 516 с.;Съчинения в 6 тома. Велико Търново: Слово, 2011-;т.1: Разкази. 2011, 528 с. т.2: Стъпала към небе. 2011, 526 ст.3: Преживяното. 2012, 574 с. т.4: Повествования по исторически сюжети. 2012, 528 с.
За него :

Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев: Изследвания. Материали. Спомени. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, 339 с.
Иван Радев. Homo Epistularum и животът вчера. Велико Търново: Слово, 2007, 270 с
Снимки на Йордан Вълчев от гостуването му в рубриката „Събеседник по желание“ в предаването на Кеворк Кеворкян „Всяка неделя“.