ХРИСТО КОСТОВ МАЛИНОВ

/ 31.01.1917 – 2007/

Роден е в София. Завършил Софийския университет, специалност естествена история. Работи като журналист във вестник “Утро”/1937/, а през 1945г. създава и редактира до 1962г. вестник “Минно дело”. Владее руски и френски език. Автор е на романите “Родината не ми прости”/1969/,”Драган от Колумбовата “Пинта””/1977/и “Златният пояс и позора”/1985/.
Христо Малинов живее повече от 30 години в с.Свидня. Това са най- продуктивните му в творческо отношение години. Пряко свързан с живота му в Свидня е краеведската летопис “Светлини под Сталин кон”-събрала легенди,предания,разкази на местни жители за колоритни личности и запомнящи се случки, исторически факти, наименования на махали и местности. Материалите, включени в летописа са събирани от 1970 до 1997г. и са безценна памет за миналото на свогенския край.

М а л и н о в ,Христо.Светлини под Сталин кон.-Свидня,1970-1997.-124с.
/непубликувано издание част от колекция “Крайзнание” на библиотеката при НЧ”Градище 1907”/